Maquetació Editorial

Disseny i maquetació butlletí de notícies

En aquest projecte s'ha dissenyat i maquetat el butlletí de notícies de ERC L'Escala.

En aquesta cas també ens hem encarregat de la impressió de la revista.

També ens fem càrrec de la IMPRESSIÓ en qualsevol format i sobre qualsevol suport


Demana un pressupost sense cap compromís