En aquest enllaç pots veure la revista: https://issuu.com/altostanding/docs/alto_standing_49

Maquetació Editorial

Disseny i maquetació revista

En aquest projecte s'ha dissenyat i maquetat la revista ALTO STANDING.

També s'han dissenyat gran part dels anuncis de l'interior.

En aquesta cas també ens hem encarregat de la impressió de la revista.

També ens fem càrrec de la IMPRESSIÓ en qualsevol format i sobre qualsevol suport


Demana un pressupost sense cap compromís